Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến giao dịch sau bán hàng, bao gồm:
  • Hướng dẫn và thu phí tái tục tại quầy cho khách hàng qua các hình thức đóng phí phù hợp theo qui định của công ty.
  • Hướng dẫn Khách hàng thực hiện yêu cầu thay đổi hợp đồng bảo hiểm: thay đổi thông tin khách hàng, thay đổi nội dung hợp đồng, hủy trong 21 ngày cân nhắc, giải ước HĐ, Rút giá trị hoàn lại, nhận TMĐK, nhận phí dư...;
  • Hướng dẫn thực yêu cầu: Bồi thường nằm viện, bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tử vong, hoàn phí bồi thường
 • Hỗ trợ Khách hàng tra cứu thông tin HĐBH và các giá trị tính toán liên quan, tra cứu và cung cấp thông tin liên quan đến HĐBH theo yêu cầu của Khách hàng;
 • Tiếp Khách hàng và tiếp nhận các yêu cầu khiếu nại từ Khách hàng tại quầy giao dịch
 • Có trách nhiệm tiếp Khách hàng giao dịch tại quầy và VP SO
 • Xử lý các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại đơn giản theo phân quyền và kịch bản hướng dẫn
 • Tiếp nhận chứng từ gốc từ LLBH hoặc Khách hàng, đảm bảo toàn bộ hồ sơ phải được scan trong hàng ngày và gửi hồ sơ theo quy định;
 • Tham gia đào tạo LLBH liên quan đến giao dịch nghiệp vụ, xây dựng tài liệu và thực hiện đào tạo định kỳ hoặc đột xuất theo nhu cầu của Khối Kinh doanh và Đào tạo

Job Requirement

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan dịch vụ khách hàng, tổng đài, xử lý khiếu nại
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói lưu loát, rõ ràng.
 • Hình thức ưa nhìn, cao từ 1m60, tuổi dưới 28 tuổi
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực.
 • Kiến thức tốt về bảo hiểm nhân thọ được ưu tiên.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc tương đương.
 • Tiếng Anh cơ bản.
 • Chứng chỉ LOMA được ưu tiên.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phát Triển Mô Hình Hợp Tác Đối Tác Và Quy Chế Quy Trình, bảo hiểm, bancassurance, ngân hàng, hợp tác ngân hàng bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên cao cấp mua sắm Mảng Công nghệ thông tin
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Thúc Đẩy, Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Nhân viên phát triển kinh doanh, Biz Development Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Product Owner, Bảo hiểm, Tài chính, insurance, Finance, Product Owner, Product Owner, Product Owner, Product Owner, Digital Product Owner
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Customer Experience
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.