Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

JOB PURPOSE: 

 • Bridging the gap between Development (Dev) and Operations (Ops), improving and shortening the systems development life cycle, reduce time-to-market, while ensuring high quality.
 • Ensuring availability and reliability of all IT systems and services.

JOB DESCRIPTION:

 • Participating in developing, deploying, monitoring, operating and governing IT systems.
 • Deploying software systems to AWS Cloud infrastructure and Kubernetes platform.
 • Working with developers and project team to ensure code quality and align with deployment strategy.
 • Identifying potential technical issues and early feedback to project lead/DevOps lead.
 • Working with operations team to ensure system availability and reliability.
 • Supporting operations team for production issues with logging, monitoring and tracing systems and expertises.
 • Building and setting up new development tools and infrastructure.
 • Periodically monitoring, reporting, upgrading, and proposing ways to optimize existing IT systems.
 • Periodically evaluating current systems and processes, proposing ways to improve them.
 • Directly involved in developing internal systems and automated tools.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor's degree in IT, Computer Science
 • 2+ years in Containerization and/or Cloud Computing
 • Candidates with AWS or Kubernetes certificates are prioritized
 • Know at least 1 programming language and its framework (Java - Spring, JS – React are preferred, but other alternatives are welcomed)
 • Experienced in Linux, knowing how to write bash scripting is preferred
 • Experienced in Nginx or Apache or any other alternatives
 • Experienced in working with Git, GitLab or GitHub
 • Strongly understand Docker and its core concepts
 • Understand basic concepts of Kubernetes, which is the core of MBAL DevOps Platform (a certificate is an advantage)
 • Good understanding in AWS fundamentals, experienced in working with a cloud provider, not limited to AWS (a certificate is an advantage)
 • Terraform and CloudFormation are nice to have
 • OSI, HTTPS, DNS, SSH knowledge is required
 • GitLab CI/CD workflow is recommended
 • Experienced in any Logging, Monitoring, Tracing framework out there (Elastic Stack, Prometheus Stack are preferred)
 • Basic knowledge of working in Kanban/Scrum framework
 • System thinking, continuous learning, sharing, and experiment.
 • Strong problem-solving skills.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Senior IT Application Support, Senior IT Application Support Officer
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 09/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Senior IT Security Solution Officer
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 17/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Java Developer, BackEnd Developer, Spring Framework, Java BaDeveloper, Java Backend Developer All level, Middle/Senior Java Backend Developer
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 17/04/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Java Developer, BackEnd Developer, Spring Framework, Java BaDeveloper, Java Backend Developer All level, Middle/Senior Java Backend Developer
 • Vị trí tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/04/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.