Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai các dịch vụ trên cloud AWS trên hạ tầng K8S • Triển khai CI/CD trên on-premises và trên AWS với stack: Gitlab, Jenkins, Sonarqube.
 • Triển khai tích hợp hệ thống cho các platforms mà công ty đang triển khai với công nghệ Cloud Native (cncf.info).
 • Đảm bảo scaleout cho hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.
 • Tham gia dự án, support deploy lên các môi trường DEV, UAT, PROD hỗ trợ golive và sau golive.
 • Tìm hiểu các core-technologies và công nghệ của công ty.
 • Tìm hiểu và nghiên cứu những công nghệ mới K8S, Microservices, Cloud Native…
 • Tham gia chia sẻ cùng đội ngũ thông qua các buổi (Workshop, Seminar)
 • Tham gia phát triển các applications/systems.

Job Requirement

Bằng cấp, năng lực: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành tương đương

Kinh nghiệm:

 • Có ~ 5 năm KN trong vị trí DevOps.
 • Ứng viên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống lớn, hệ thống nhiều phân hệ, nhiều đối tượng khách hàng, lượng request vài chục K tới vài triệu K.
 • Hiểu biết về Microservice, Modular core development, Distributed system, Docker, Cloud, Cloud Native, Opensource frameworks.
 • Các ứng viên từng tham gia cộng đồng mã nguồn mở là một điểm cộng

Chứng chỉ: Có chứng chỉ AWS Solution Architect, DevOps Engineer Professional

Yêu cầu chung:

 • Đam mê và hứng thú với công nghệ và công việc phát triển phần mềm.
 • Là người có tư duy hệ thống, tư duy logic.
 • Nắm vững cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Hiểu tinh thần và cách làm việc của Agile (với framework: Scrum/Kanban).
 • Có tìm hiểu về DevOps (CALMS model, 3-way principle) và muốn áp dụng vào quy trình phát triển phần mềm.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Kubernetes, Agile, ITSM, ITIL 4.
 • Nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm với công việc.
 • Yêu thích công nghệ, ham học hỏi, thích thử nghiệm và áp dụng cái mới, không ngại va chạm.
 • Định hướng: microservices, containerization, cloud-native.

Technical Skills:

Nhóm tool cho giao tiếp/làm tài liệu:

 • Issue tracking: Jira.
 • Documenting: Confluence, Markdown, Swagger, OpenAPI Spec.
 • Diagramming: UML, draw.io.

Nhóm tool cho phát triển/tích hợp:

 • Source Code Control: Git, Gitlab.
 • Source Code Analysis: Sonarqube.
 • Arfifact Management: Nexus Repository, Harbor.
 • Security: SSH, SSL.

Nhóm tool cho triển khai:

 • OS: Linux (Centos, RHEL, Amazon Linux).
 • CI/CD: Gitlab CI/CD, Jenkins X.
 • Containerization: Docker, Kubernetes, Rancher.
 • Cloud provider: AWS (chủ yếu: VPC, EC2, ELB, RDS, EKS, ECR, API Gateway).
 • Networking: OSI Model, TCP/IP Suite.
 • Webserver: Nginx, Httpd.
 • Reverse Proxy: HAProxy, F5, Citrix.
 • API Gateway: WSO2, Kong • Infra as Code: Ansible, Terraform, CloudFormation

Nhóm tool cho giám sát/vận hành:

 • Monitoring: Prometheus, Grafana, Metricbeat, AWS CloudWatch.
 • Logging: ELK, EFK, Opensearch.
 • Tracing: Jaeger.
 • Auditing: Qradar, AWS CloudTrail.

Network Protocols:

 • HTTP
 • TCP
 • gRPC
 • GraphQL
 • UDP
 • IPSe

 

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: IT Application Security, #CyberSecurity
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Officer/Expert of IT Risk, IT Risk, IT Audit, Data , IT
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Java Technical Leader, JAVA
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 30/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Data Engineer Business Intelligence, Business Intelligence, BI, Power BI
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 30/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: SAP, Senior SAP Basis Consultant, SAP Basis, SAP Technical Consultant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 30/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.