Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Thực hiện các dự án phát triển kinh doanh số

 • Tham dự các cuộc họp hàng ngày, lập kế hoạch và xem xét lại, hợp tác với các nhóm dự án để triển khai thực hiện
 • Tập trung xây dựng danh mục sản phẩm, thiết kế trải nghiệm người dùng và hỗ trợ triển khai linh hoạt các giai đoạn phát triển sản phẩm trên kênh số: hợp tác với Bộ phận Giải pháp Sản phẩm, Bộ phận Bán hàng để tạo, duy trì và ưu tiên quản lý danh mục sản phẩm/công việc rõ ràng và hiệu quả
 • Khả năng thực tiễn trong triển khai thành tính năng và xây dựng câu chuyện người dùng từ kế hoạch sẵn có
 • Hợp tác với các nhóm dự án để ưu tiên các hoạt động và giải quyết vấn đề nhằm giảm thiểu rủi ro nhằm đáp ứng các cam kết kinh doanh bằng cách duy trì đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách
 • Cộng tác với các bên liên quan, quản lý dự án, srum master, BA, bộ phận phát triển và testers để xây dựng, thực thi và launching các tính năng phù hợp với các chương trình trên kênh số và các ý tưởng ​​về tự động hóa


Phát triển và liên tục duy trì chức năng các dự án đã và đang được triển khai trên kênh số

 • Thúc đẩy và không ngừng xác định các nhu cầu kinh doanh và / hoặc các cơ hội để cải tiến và cung cấp các cải tiến / sáng kiến ​​kinh doanh phục vụ phát triển sản phẩm và các tính năng trên kênh số
 • Thúc đẩy và thực hiện thay đổi / phát triển sản phẩm / dịch vụ mới trên kênh số


Đầu mối kết nối giữa các Khối kinh doanh và nghiệp vụ

 • Tổng hợp, phân tích yêu cầu, đánh giá mức độ khả thi và ưu tiên của các yêu cầu từ Khối kinh doanh và hỗ trợ, phối hợp với các khối nghiệp vụ để triển khai.

Job Requirement

Chuyên môn:

 • Chuyên ngành tài chính, bảo hiểm


Kinh nghiệm:

 • Từ 4 năm kinh nghiệm trở lên đối với quản lý dự án hoặc phân tích kinh doanh
 • Yêu cầu bắt buộc có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc tài chính


Bằng cấp:

 • Đại học trở lên

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phát Triển Mô Hình Hợp Tác Đối Tác Và Quy Chế Quy Trình, bảo hiểm, bancassurance, ngân hàng, hợp tác ngân hàng bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Thanh Hoa, Nghe An
 • Required Skills: Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng, Nhân viên giao hàng chăm sóc khách hàng, Nhân viên chăm sóc khách hàng mạng di động, Nhân viên phòng dịch vụ hành chính, Customer Development Executive, Customer care Clerk, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng, Logistics Customer Service Team Leader Staff, Nhân viên chăm sóc khách hàng và bán hàng, Nhân viên kỹ thuật chăm sóc khách hàng, Customer Services Officer, Customer Services Assistant, Nhân viên dịch vụ khách hàng, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Customer care staff, Customer service staff, Customer service executive, Nhân viên hỗ trợ khách hàng, Customer service representative, Customer services, Nhân viên chăm sóc khách hàng qua tổng đài Viettel, Phụ trách dịch vụ khách hàng, Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng, Nhân viên CSKH, Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ truyền hình, Logistics Customer Service Staff, Nhân viên chăm sóc và phát triển khách hàng, Nhân viên phát triển khách hàng, Customer Development Representative, Customer Development Officer
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên cao cấp mua sắm Mảng Công nghệ thông tin
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Thúc Đẩy, Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Nhân viên phát triển kinh doanh, Biz Development Executive
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Customer Experience
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.