Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Văn Thư:

 • Tiếp nhận và xử lý công văn đến của Công ty theo quy trình xử lý công văn: trình Ban Lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến các Khối/Phòng liên quan trong Công ty
 • Tiếp nhận công văn đi/văn bản nội bộ và xử lý văn bản theo quy trình của Công ty.
 • Kiểm tra thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản; vào sổ theo dõi, ghi số, đóng dấu và ban hành công văn đến/đi/nội bộ theo quy trình của Công ty.
 • In ấn, sao chụp và phân phối tài liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
 • Chuyển thông tin vào phần mềm/sổ lưu trữ, sử dụng mã phân loại theo nhóm hồ sơ gửi đi/gửi đến/lưu kho…, hoặc theo từng nhóm nội dung.
 • Theo dõi và hướng dẫn thực hiện quy trình văn thư của những hồ sơ cấp Khối/Phòng, kịp thời hỗ trợ nếu phát sinh sự cố.
 • Bảo mật thông tin văn bản, tài liệu theo quy định.

2. Lưu Trữ:

 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu bản gốc/bản chính của Công ty theo quy trình hướng dẫn của công ty một cách gọn gàng, khoa học và dễ tìm theo danh mục.
 • Phân loại, hệ thống hóa, biên mục hồ sơ và một số công việc liên quan đến chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
 • Lưu trữ bản gốc/bản sao đối với các văn bản đã đóng dấu/ký số theo quy định.
 • Phân loại và lưu trữ văn bản song song dưới hình thứcs bản giấy và bản scan
 • Theo dõi, hướng dẫn, giám sát quy trình lưu trữ của những hồ sơ từ các phòng ban (gửi đến/gửi đi), kịp thời hỗ trợ nếu phát sinh sự cố.
 • Cung cấp hồ sơ công ty, tài liệu lưu trữ cho Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty khi có yêu cầu.

3. Quản lý con dấu:

 • Quản lý và sử dụng con dấu công ty theo đúng quy định của công ty và pháp luật của nhà nước.
 • Luôn có mặt đúng giờ tại địa điểm làm việc thường xuyên và có trách nhiệm đảm bảo việc đóng dấu văn bản theo yêu cầu công việc.
 • Kiểm soát hình thức, thẩm quyền ký văn bản, giấy tờ trước khi đóng dấu, bảo đảm đúng quy định.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành văn thư lưu trữ, luật,… hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí văn thư lưu trữ tại các Công ty lớn.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.