Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thiết kế tài liệu đào tạo trực tuyến

 • Phối hợp với các phòng ban, bộ phận trong công ty và Khối Đào tạo để hiểu rõ nhu cầu đào tạo của đơn vị, từ đó tư vấn và xác định hình thức số hóa tài liệu phù hợp.
 • Ứng dụng công nghệ để thiết kế các hoạt động đào tạo nhằm tăng tính thu hút của nội dung đào tạo, nâng cao tính tương tác và trải nghiệm học tập của CBNV tham gia đào tạo trực tuyến.
 • Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng các kỹ thuật thiết kế mới trong số hóa tài liệu đào phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.
 • Chuẩn hóa, cập nhật và hiệu chỉnh tài liệu đào tạo trực tuyến.
 • Tham gia hỗ trợ thiết kế một số tài liệu đào tạo offline và ấn phẩm truyền thông khi được phân công.

2. Quản trị hệ thống

 • Vận hành hệ thống LMS thông qua các công tác chủ đạo: tổ chức học, tổ chức thi và quản trị dữ liệu.
 • Phân tích và tư vấn đơn vị liên quan sử dụng các công cụ đánh giá và đo lường hiệu quả chương trình đào tạo (bài thi cuối khóa, câu hỏi trắc nghiệm (quizzes test),…)
 • Quản trị nguồn tài nguyên đào tạo trực tuyến.
 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo các hoạt động tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan khi được phân công

Job Requirement

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm số hóa tài liệu
 • Có khả năng thiết kế và sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ số hóa bài giảng: Articulate Storyline hoặc Ispring, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop…
 • Ưu tiên ứng viên tốt tiếng Anh

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Bảo hiểm, Bancassurance, Tư vấn tài chính, Hợp Tác Ngân Hàng
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Project Management Officer, PMO
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 14/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Finance Officer, finance controller, accounting
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Quản lý chất lượng, Chuyên viên QA/QC, Quality Control Specialist, Quality Assurance Specialist, QA Specialist, QC Specialist, QA/QC Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 27/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Internal Control, Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.