Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đảm bảo đội ngũ bán hàng của khối Bancassurance hoạt động hướng tới mục tiêu về chất lượng và phát triển bền vững
 • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về chất lượng với đội sales của Khối Bancassurance
 • Xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động kinh doanh của đội ngũ bán hàng khối Banca
 • Phân tích/theo dõi các bộ chỉ số chất lượng của khối Banca liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • Phát triển/ cải thiện các chỉ tiêu về chất lượng đảm bảo theo yêu cầu kinh doanh/ quy định pháp luật và theo định hướng của khối và Công ty
 • Tham gia các dự án của Công ty nhằm hỗ trợ hoạt động của đội ngũ bán hàng và phát triển chất lượng của đội ngũ
 • Lập và phân tích các báo cáo về vấn đề chất lượng của sales team nhằm đánh giá hoạt động của sales team và có phương án nâng cao chất lượng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học ngành Bảo hiểm/ Tài chính/ Kinh tế/ Ngân hàng,….
 • Kinh nghiệm từ 2-5 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm/ Tài chính/Ngân hàng
 • Có kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng phân tích
 • Có kỹ năng tương tác với đội ngũ sales, có khả năng thuyết trình trước đám đông
 • Thành thạo Word, Excel, Powerpoint
 • Tiếng Anh tốt, trình độ C hoặc Toeic 700/Ielts 6.0 trở lên là một lợi thế

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Bảo hiểm, Bancassurance, Tư vấn tài chính, Hợp Tác Ngân Hàng
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Thiết kế và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Training Design, Digital Training
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Project Management Officer, PMO
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 14/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Internal Control, Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.