Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Mục tiêu công việc:

- Hỗ trợ ban lãnh đạo Khối/Trưởng phòng PTKD điều phối/quản lý các hoạt động kinh doanh theo Vùng/theo Line được phân giao, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

- Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban nghiên cứu/thiết kế trình duyệt các chương trình/phương án/sản phẩm/giải pháp kinh doanh để triển khai phù hợp theo quy mô toàn hệ thống từng Dự án Vùng/ Khu vực phụ trách.

Tổng hợp số liệu, báo cáo quản trị kết quả kinh doanh kênh Banca theo Vùng/theo Line phụ trách theo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo/TP.

2. Trách nhiệm chính:

- Đầu mối phối hợp với Giám đốc phụ trách Dự án tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động kinh doanh kênh Banca theo quy mô toàn hệ thống từng Dự án/ Vùng/ Khu vực. Theo đó, đầu mối hỗ trợ/phối hợp điều phối/ điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của đội ngũ bán hàng kênh Banca, bao gồm các hoạt động chính sau đây:

+ Onsite (Workshop/ Review meeting/ Kickoff kinh doanh/ truyền thông SP/CS...)

+ Bán nhóm (GP) theo kịch bản phù hợp với đặc thù khách hàng của Đối tác

+ Chiến dịch bán hàng (theo quy mô toàn hệ thống Vùng/Khu vực/ chi nhánh) theo chủ đề/ chủ điểm (phối hợp với các chiến dịch/ chương trình thúc đẩy SPDV của Đối tác theo từng thời kỳ)

+ Thiết kế/ cải tiến tài liệu và triển khai đào tạo kỹ năng/ nâng cao năng lực bán cho lực lượng bán hàng của Đối tác/ kênh Banca MBAL

+ Thiết kế/ cải tiến tài liệu và triển khai đào tạo/ kèm cặp/ bán mẫu cho lực lượng bán hàng của Đối tác/kênh Banca MBAL

+ Các hoạt động phối hợp cứu Per và thúc đẩy thu Per theo các CT/CS kênh Banca và định hướng chung của BLĐ

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh chung của Vùng/Line phụ trách.

- Đầu mối phối hợp triển khai các các hoạt động nâng cao/ cải thiện các chỉ số điều hành của Công ty/ Khối Banca trong từng thời kỳ

- Đầu mối thống nhất, phối hợp triển khai với Khối nghiệp vụ các chương trình/ chính sách thúc đầy Per 

- Đầu mối phối hợp với từng Đối tác hỗ trợ điều phối các hoạt động kinh doanh hàng ngày đối với lực lượng bán hàng của các Đối tác

- Đầu mối tìm hiểu/ tổng hợp xác minh thông tin đối với các dấu hiệu hành vi vi phạm quy trình, quy định, luật định phát sinh đối với các nhân sự kênh Banca

- Phối hợp xây dựng/ cải tiến công cụ hệ thống hỗ trợ ghi nhận doanh số theo lực lượng bàn hàng của Đối tác/ kênh Banca, và công cụ quản lý hiệu quả kinh doanh theo từng Dự án

- Đầu mối tiếp nhận các đề xuất phương án/ giải pháp kinh doanh từ đội ngũ kinh doanh, và nghiên cứu/ thiết kế trình duyệt phương án/ giải pháp kinh doanh để triển khai phù hợp theo quy mô toàn hệ thống từng Dự án Vùng/ Khu vựcJob Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/ ngân hàng, bảo hiểm

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2-3 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm, ngân hàng

- Có kỹ năng tổng hợp phân tích, thực hiện báo cáo

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phát Triển Mô Hình Hợp Tác Đối Tác Và Quy Chế Quy Trình, bảo hiểm, bancassurance, ngân hàng, hợp tác ngân hàng bảo hiểm
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Thanh Hoa, Nghe An
 • Required Skills: Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng, Nhân viên giao hàng chăm sóc khách hàng, Nhân viên chăm sóc khách hàng mạng di động, Nhân viên phòng dịch vụ hành chính, Customer Development Executive, Customer care Clerk, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng, Logistics Customer Service Team Leader Staff, Nhân viên chăm sóc khách hàng và bán hàng, Nhân viên kỹ thuật chăm sóc khách hàng, Customer Services Officer, Customer Services Assistant, Nhân viên dịch vụ khách hàng, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Customer care staff, Customer service staff, Customer service executive, Nhân viên hỗ trợ khách hàng, Customer service representative, Customer services, Nhân viên chăm sóc khách hàng qua tổng đài Viettel, Phụ trách dịch vụ khách hàng, Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng, Nhân viên CSKH, Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ truyền hình, Logistics Customer Service Staff, Nhân viên chăm sóc và phát triển khách hàng, Nhân viên phát triển khách hàng, Customer Development Representative, Customer Development Officer
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên cao cấp mua sắm Mảng Công nghệ thông tin
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Product Owner, Bảo hiểm, Tài chính, insurance, Finance, Product Owner, Product Owner, Product Owner, Product Owner, Digital Product Owner
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Senior Omni Channel Customer Experience Officer, Customer Experience
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.